Heidi Lüdeking

Strategi- og konceptchef & partner hos Gotcha

Lidt om Heidi 
Heidi arbejder ud fra en tese om, at alt hvad du siger og gør er med til at tegne din brandposition. Derfor hjælper hun hver dag brands med at lægge en klar retning for, hvad den position skal være. 

 

Guldfisk, kontrol og troværdighed
Vores attention span bliver kortere og kortere. Særligt på sociale medier, hvor vores opmærksomhed efterhånden minder om en guldfisk. Derfor skal dine budskaber fungere i et hæsblæsende tempo – samtidig med at de er tro mod din brandfortælling.

Heidi Lüdeking sætter ord på det nyklassiske dilemma; Høj aktivitet versus høj kvalitet på sociale medier. Heidi zoomer ind på dine muligheder for at styre dit brand i en SoMe-kontekst ved at finde din røde tråd i kommunikationen.

Du får indsigt i kommunikative greb, som tiltrækker opmærksomhed på tværs af medier. Du får også viden om, hvordan du både kan arbejde taktisk og strategisk med din branding – og på én gang være tro mod forbrugerens behov for tempo og din brandfortælling.